Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4
2016. november 30. (szerda) 17:00

Ónhulladék feldolgozására, tisztítására és ártalmatlanítására alkalmas technológia kifejlesztése és optimalizálása (2010.04.01-2011.12.31.)

Baross Gábor Program (NKTH) REG-EM-09-2-2009-0048

A kiírásban legnagyobb támogatási arányt - 95 % - elérĹ‘ pályázati projekt, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Baross Gábor Programjának az Észak-magyarországi Régióban a régió innovációt támogató emberi erĹ‘forrásainak fejlesztésére meghirdetett forrásból kap támogatást.

A hazánkban működĹ‘ vas- és nemvasfém-, valamint veszélyes hulladék gyűjtĹ‘ vállalatok évente több száz tonna forrasztási ónhulladékot és ónsalakot gyűjtenek be, amely az elektronikai iparban keletkeznek a hullámforrasztás és mártó forrasztás során. Kiemelten sok óntartalmú hulladék keletkezik Észak-Magyarországon belül Ózd (pl. GE, Johnson Electric) Eger (pl. Vilati), Tiszaújváros (pl. Jabil) és Hatvan (pl. Bosch) térségében. Ezek a hulladékok rézzel, antimonnal esetleg nagymértékben ólommal vagy kismértékben ezüsttel, arzénnel, bizmuttal szennyezettek és jelentĹ‘s tárolókapacitást igénylenek. Nem megfelelĹ‘ kezelés esetén környezeti terhelést jelentenek, mint veszélyes hulladék.
A pályázat konkrét célja, hogy az országban, fĹ‘ként észak-magyarországon nagy mennyiségben megtalálható ónhulladékok mennyiségi és minĹ‘ségi felmérését illetve annak kezelésére, tisztítására és újrahasznosítására alkalmas technológiát fejlesszünk ki és optimalizáljuk. A projekt komplex elĹ‘nye, hogy az általa kidolgozandó technológia helyszíni feldolgozást tesz lehetĹ‘vé, széles területen szabadon hasznosítható, jelentĹ‘s környezetterhelést megszüntetésére, egyúttal újrahasznosításra irányuló technológiát dolgoz ki.

 onsalak_01.jpg

A projekt közhasznú terméke egy olyan technológia kialakítása, amely alkalmazásával nem lenne szükséges a forrasztóón hulladékok külföldre szállítására, hanem a feldolgozást helyben elvégezhetnénk és az így keletkezĹ‘ nagy értékű tiszta ón alapanyagul szolgálhatna a hullámforrasztáshoz vagy akár kereskedelembe is hozható lenne a technológiát késĹ‘bb alkalmazó cégnek.
A projekt hatfĹ‘s kutatócsapatot foglalkoztat, 2 PhD fokozatú egyetemi oktatót (köztük a társaság ügyvezetĹ‘jét), 3 mérnököt, illetve mérnök-doktoranduszt és egy végzĹ‘s anyagmérnök hallgatót. A program adminisztratív központja a társaság ózdi székhelye, míg a kutatások fĹ‘ként a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén (2011-ben már Intézet) illetve a Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszéken az ICP kémiai vizsgálatok pedig ózdi laborban történnek.
A projekt tervezett összköltsége (a támogatás mértéke): 56 697 000 Ft (95%)

Vissza