Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4
2016. november 30. (szerda) 17:05

Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom Program

HEFOP 2.3.2.- Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások - A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatásának javítása (2005.01.01-2005.12.31.)
Társaságunk 2001 és 2004 között valósította meg az OFA támogatásával Újra Dolgozom Programját (késÅ‘bb az Újra Dolgozom Program Országos Szövetségének tagja is lett) komplex munkaerÅ‘-piaci szolgáltatásokat nyújtó programját.
Ez a projekt a jól bevált módszernek a HEFOP 2.3.2. irányelvei szerinti átdolgozásán, továbbfejlesztésén alakult, amely egyúttal szakmai elÅ‘zménye volt a fent nevezett Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom + Programnak.

Ebben a projektben is több mint 800 hátrányos helyzetű tartósan munkanélküli vett részt és közülük, mintegy 250-et sikerült tartósan (re)integrálni a munkaerÅ‘-piacra.
A projekt összköltsége (a támogatás mértéke): 57 800 000 Ft (97%)

A projekt általános célkitűzései:

A projekt közvetlen célkitűzése a tartós munkanélküli és rendszeres szociális segélybÅ‘l élÅ‘ emberek foglalkoztathatóságának javítása és munkaerÅ‘-piaci reintegrációjának elÅ‘segítése az ózdi, kazincbarcikai és edelényi statisztikai kistérségekben. Programunk célja a munka világából hosszan kirekesztÅ‘dött emberek megkeresése, részükre személyre szabott tanácsadás révén a motiváció és az elhelyezkedési esély növelése, kiegészítve mentális, motivációs tréningekkel, integrációs és képzési elemekkel, tanácsadás az ügyfelek hivatali vagy adminisztrációs jellegű problémáiban.

Jellemzői:

A program alapvetÅ‘en azokat a leszakadó, a munkaerÅ‘piacon hátrányos helyzetű – dominánsan tartós – munkanélkülieket célozza meg, akiket a munkaügyi intézményrendszer nehezen ér el.
A munkanélküli ügyfelek személyes jellemzÅ‘inek megfelelÅ‘en, ugyanakkor összetetten alkalmazza az egyes szolgáltatási elemeket, munkaerÅ‘-piaci reintegrációjuk érdekében.
Az ÚDP-nek azzal a – döntÅ‘en kis- és középvállalkozásokból álló – munkáltatói körrel van kapcsolata, akikkel a munkaügyi intézményrendszer csak nehezen, vagy nem teljes körűen képes felvenni a kapcsolatot. Aktív, hatékony állásfeltárást végez körükben, többletszolgáltatást nyújtva ezzel ügyfeleinek.
Az ÚDP az 1991. évi IV. törvényben foglalt valamennyi szolgáltatási elemet ellátja. Ezt dokumentálhatóan kidolgozott szakmai követelmények alapján, felkészített személyzettel, jó költséghatékonysággal, ellenÅ‘rizhetÅ‘en valósítja meg.
Az ÚDP tevékenysége teljes összhangban működik a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Nonprofit Kft. bejegyzett munkahelyközvetítési és munkaerÅ‘kölcsönzési tevékenységeivel.

A célcsoport:
Alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkezÅ‘ munkanélküli emberek (köztük romák), de közülük is különösen:
a 45 év felettiek;
büntetÅ‘eljárásban terheltnek minÅ‘sülÅ‘ emberek;
a fogyatékkal élÅ‘, illetve megváltozott munkaképességűek;
a hátrányos helyzetű, az iskolarendszerbÅ‘l lemorzsolódott fiatalok;
a gyógyult vagy gyógyulófélben lévÅ‘ szenvedélybetegek;
tartós munkanélküli emberek.

HEFOPA program 2005-ben a HEFOP 2.3.2.-1. Alternatív Foglalkoz-tatási Szolgáltatások - A hátrá-nyos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” c. pályázati forrás Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom Programja® c. projektjeként zajlik.

hefop.gif

Eddigi eredmények:

udp_tabla.gif

Vissza