Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4
2017. október 30. (hétfő) 14:08

Hesztia I. félév

Az EFOP-1.2.1 VédÅ‘háló projekt alatt, eddig megvalósult rendezvények, programok

Eddig megvalósult programok, rendezvények

 

Rendezvények:

Putnok Családi Nap IdÅ‘pontja:2017. 05. 11.

Borsodnádasd Családi nap IdÅ‘pontja: 2017. 08. 18.

A családi nap elsÅ‘dleges célja volt a családi együttlét örömének kifejezésre juttatása, a szülÅ‘-gyermek kapcsolat erÅ‘sítése, a szabadidÅ‘ együtt-töltésével fokozva a közösségi együvé tartozás érzését. A szabadidÅ‘s tevékenységek további céljai voltak (az aktív pihenés, a közös kikapcsolódás, szórakozás mellett), hogy a résztvevÅ‘ szülÅ‘k, pedagógusok olyan játékos feladatokat, ötleteket ismerhettek meg, amelyek segítik mind a gyermekek, mind a felnÅ‘ttek szabadidejének hasznos, kreatív és fejlesztést is célzó eltöltését.

044.jpg

 

Workshop:

  • Fiatalok felkészítése a családi életre csoportos foglalkozás

Borsodnádasd idÅ‘pont: 2017. 09.28.

Putnok időpont: 2017. 09. 19.

A foglalkozás célja, hogy a fiatalok életkori sajátosságainak figyelembe vételével felkészítést kapjanak az ön-és társismeret, barátság, szerelem, szexualitás, családtervezés, családi szerepek, valamint karrier területén. A foglalkozás során iránymutatást kapnak, tapasztalatokat cserélnek, valamint megalkothatják egyéni jövÅ‘képüket.

  • NÅ‘k munkaerÅ‘piacra való visszatérését segítÅ‘ csoportos tanácsadás

Borsodnádasd idÅ‘pont: 2017. 10. 03.

A foglalkozás célcsoportja a munkanélküli nÅ‘k köre, a foglalkozás elsÅ‘dleges célja pedig a munkavállalást gátló tényezÅ‘k enyhítése körükben. A csoportos foglalkozás során, a résztvevÅ‘k munkavállalási potenciál növekedésének elÅ‘segítése történik, a munkaerÅ‘-piacra történÅ‘ visszatérés mielÅ‘bbi és hatékony elÅ‘segítése érdekében. Sort kerítenek tapasztalatcserére, valamint hatékony munkakeresési technikák elsajátítására is.

  • Élj harmóniában!

Borsodnádasd idÅ‘pont: 2017. 10. 04.

Putnok időpont: 2017. 09. 16.

A csoportos foglalkozás az egészséges és tudatos életmód jegyében valósult meg. A megszólítani kívánt célcsoport mind a fiatalok mind felnÅ‘ttek voltak. Foglalkozás során nagy hangsúly helyezÅ‘dött az egészséges táplálkozás jelentÅ‘ségnek hangsúlyozására, ez esetleges tévhitek eloszlatására. A fiatal korosztálynál elsÅ‘sorban az egészséges táplálkozás kialakításának segítése, a felnÅ‘ttek körében pedig az esetleges rosszbeidegzÅ‘déseken való változtatás volt a cél.

  • Tájékoztató alkalom a család és munka összeegyeztetése témában

Borsodnádasd IdÅ‘pont: 2017. 10. 26.

A foglalkozás célja a család és munka összeegyeztetésének segítése. Ezen workshop elsÅ‘sorban azokat a munkavállalókat célozza meg, akiknek nehézséget jelent a mindennapjaik során, életük e két fontos területének összehangolása. Többek között nagy hangsúlyt kapott a családbarát munkalehetÅ‘ségek megismertetése, mint egyfajta lehetÅ‘ség.

IMG_7060.JPG

Vissza