Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2018. január 10. (szerda) 15:32

Asztraia - toborzás és kiválasztás

Asztraia - toborzás és kiválasztás

Toborzás

Toborzásunk általános célja programunk minél szélesebb körben való meghirdetése, a nyilvánosság biztosítása. Célunk olyan munkavállalók elérése, akik a megszerezhetĹ‘ szakképesítéssel szeretnének elhelyezkedni.

Alkalmazott toborzási módszereink:

 • Járási Hivatalok tájékoztatása

 • Személyes kapcsolatok

 • Szórólapok, táblák, plakátok kihelyezése

 • Hirdetés újságban, sajtóközlemény

 • Honlapon való folyamatos tájékoztatás

 

Kiválasztás

Kiválasztás célja:

 • A projektgazda oldaláról: hiány kezelése, megfelelĹ‘ létszámú és minĹ‘ségű állomány kiválasztása a program sikeres működése érdekében.

 • Munkavállalók oldaláról: olyan munkavállalók keresése és vonzása, akik a megszerzendĹ‘ szakképesítésükkel szeretnének dolgozni.

A kiválasztás során alkalmazott eszközök:

 1. A kiválasztás elsĹ‘ lépése egy úgynevezett tudásszint felmérĹ‘ megírása.

Célja, át fogó képet kapni a jelentkezĹ‘k általános műveltségérĹ‘l, készségeik, képességeik állapotáról.

Módszere: írásban történĹ‘ felmérĹ‘ teszt, melynek idĹ‘tartama 60 perc, elérhetĹ‘ pontszám 60 pont.

A tesztek szerepe a kiválasztásban:

 • elĹ‘ny: nagyobb megbízhatóság a jövĹ‘beni teljesítményben, pontosság, objektivitás,

 • hátrány: csak olyan információt közöl, amely a tesztben szerepel.

Tesztírás tervezett idĹ‘pontja. 2017. december- 2018. január

 1. A kiválasztás második lépése az úgynevezett szociális és mentális felmérés.

Módszere: szociális és mentális adatlap által való felmérés

A szociális - mentális felmérés célja: ügyfeleink szociális hátterének, szociális és mentális problémáinak feltárása, mely alapján a késĹ‘bbi mentori munka is tervezhetĹ‘bbé válik.

A szociális-mentális felmérés tervezett idĹ‘pontja: 2018. január

A kiválasztás egyrészt a tesztek eredményeinek, illetve a szociális-mentális felmérés eredményeinek feldolgozása alapján történik.

 1. A kiválasztás harmadik fázisa az OKJ-s képzésekre vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés, az adott szakmára vonatkozóan.

 

 

EU logó.jpg

 

Vissza