Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2018. február 26. (hétfő) 09:59

Véget ért a GINOP-5.1.4-17-2017-00001 projekt toborzási szakasza

2018. február 15-én lezárult a GINOP-5.1.4-17-2017-00001 azonosítószámú „Asztraia-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben” elnevezésű projekt toborzása

2018. február 15-én lezárult a GINOP-5.1.4-17-2017-00001 azonosítószámú „Asztraia-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben” elnevezésű projekt toborzása

 

Megvalósult toborzási módszerek:

 

  • Járási Munkaügyi Kirendeltségek megkeresése: a Kirendeltségeken regisztrált álláskeresők közvetett, Kirendeltség általi tájékoztatása, plakátok és szórólapok kihelyezése

  • Családsegítő Szolgálattal, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, plakátok és szórólapok kihelyezése

  • Személyes kapcsolatok, saját adatbázis alkalmazása

  • Szórólapok, táblák, plakátok kihelyezése egyéb forgalmas csomópontokon

  • Elektronikus meghirdetés, meglévő honlapon projektre vonatkozó aloldal létrehozása (saját honlap, facebook)

  • Sajtóközlemény kiadása

  • Munkáltatói fórum lebonyolítása, potenciális munkáltatók megkeresése, tájékoztatása

  • Városi televízióban való bemutatás a munkáltatói fórum keretén belül

 

A tanfolyamokra való jelentkezések beérkezését követően, az ügyfeleknek két időpontban volt lehetősége a tudásszint felmérő teszt megírására: 2018.02.05-én és 2018.02.16-án.

 

Kiválasztás tartalma és eredménye:

A kiválasztás első lépése jelentkezési lap illetve adatkezelési nyilatkozat kitöltése volt. A jelentkezés időpontjában személyes konzultációk valósultak meg, ahol már egy előzetes felmérés történt az ügyfelek motivációjára vonatkozóan.

A kiválasztás második lépése a már jelentkezett ügyfelek számára, egy úgynevezett tudásszint felmérő megírása volt.

A felmérésünk célja volt át fogó képet kapni a jelentkezők általános műveltségéről, készségeik, képességeik állapotáról.

Módszere írásban történő felmérő teszt, a tesztírás időtartama 60 perc volt, elérhető maximális pontszám 60 pont. A teszt típusa alkalmazott teszt, saját teszt.

A tudásszint felmérés mellett szociális és mentális adatlapon felvételre kerültek az ügyfelek szociális helyzetére vonatkozó adatok, illetve az ügyfelek egyéb, képzésre illetve elhelyezkedésre vonatkozó egyéb lényeges adatai, jellemzői is. Célunk az ügyfelekről való további információszerzés volt, amely kiterjed az egyén szociális hátterére, mentális állapotára, motivációjára és egyéb körülményeire. Ezeknek az információknak a birtokában hatékonyabbá válik a kiválasztás, továbbá előzetes ismeretet kapunk arról, hogy milyen akadályozó tényezők jelentkezhetnek a projekt időtartama alatt, melyek megoldásában a mentor, mint aktív segítő részt vállalhat.

A kiválasztás folyamatában vizsgáltuk az ügyfelek célcsoportnak való megfelelését, továbbá a projektbelépést kizáró okokat is.

A teszteredmények, az interjúk ( személyes elbeszélgetés elsősorban a motiváció felmérése céljából) illetve a szociális és mentális adatlapban rögzítettek alapján került sor a 12+12 fő kiválasztására. A kiválasztás során tehát nem csupán az ügyfél általános műveltségét vettük figyelembe, hanem a szociális állapotot, mentális állapotot és az ügyfelek motivációját is.

A tanfolyamra felvételt nyert ügyfelek további személyes konzultációkon vesznek részt, ahol az egyéb információgyűjtés és egyeztetés mellett folyamatosan aláírásra kerülnek a szolgáltatási szerződések illetve az együttműködési megállapodások is.

A tanfolyamokra be nem került ügyfelek, a teszteredmények, a szociális és mentális felmérés alapján, illetve az egyéb követelményeknek való megfelelés alapján lettek újra rangsorolva, és ennek a rangsornak az alapján kerülhet be új ügyfél, az esetleg visszalépők, kiesők helyére.

 

 

EU logó.jpg

 

 

 

 

 

Vissza