Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2019. május 6. (hétfő) 16:40

Befejeződött a GINOP-5.1.4-17-2017-00001 sz. projekt

2019.04.30-n befejeződött a GINOP-5.1.4-17-2017-00001 sz., "Asztraia - tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben" c. projekt

Összefoglaló

 

Projekt megvalósítási ideje: 2017. november 1- 2019. április 30.

 

Projektindítás

Toborzás és kiválasztás

Célunk:

- Munkáltató oldaláról a hiány kezelése (szakemberek képzése) a szervezet hatékony működésének biztosítása érdekében

- Munkavállaló szempontjából olyan munkavállalók vonzása, akik a megszerzett szakképesítésükkel szeretnének dolgozni.

86 fő jelentkezőből 56 fő írt értékelhető tesztet. A teszteredmények, a szociális és mentális felmérés, illetve a személyes konzultációk eredményei alapján került sor a 12-12 fő kiválasztására, akik a tervezett eladó és szociális gondozó és ápoló OKJ képzésre bekerülhettek.

OKJ képzéseket megelőző tréningek, ismeretfelújító képzés

Megvalósult szolgáltatások:

Csapatépítő csoportos mentori szolgáltatás, pályaorientációs tréning, 120 órás ismeretfelújító képzés.

Eredmények:

 • A képzés teljes időtartama alatt a tervezett tematika alapján sikerült haladni. A részcélok, a képzés célja teljes mértékben megvalósult.

 • A választott oktatási módszer, frontális oktatás. A tervezett tematikához és kitűzött célhoz igazítva esett erre a választás. A frontális módszertana, minden szempontot figyelembe véve alkalmazható volt.

 • Az ismeretfelújító képzés során a résztvevők alapvető ismeretei igen széles skálán mozogtak. Jelentős részüknél komoly feladat hárult a két oktatóra, hogy a hiányosságokat pótolja, a csoport többi tagjához sikerüljön felemelni Őket.

 • A képzés során a résztvevők folyamatosan aktív résztvevőként voltak jelen. Érdeklődőek és együttműködőek voltak, figyelmük, aktivitásuk fenntartható volt.

 • A korábban kialakult csoportbizalomnak köszönhetően, nem okozott gondot a résztvevők számára, ha bizonyos témákban egyesek ismeretei alacsonyabbak voltak. Törekedtek arra, hogy egymást is folyamatosan segítsék.

OKJ tanfolyamok lebonyolítása 

Az OKJ tanfolyamok kezdési ideje mindkét tanfolyam esetében 2018. 05.28.

Eladó OKJ tanfolyam

Elméleti oktatás: az oktatókkal folytatott folyamatos konzultáció, illetve a személyes óralátogatások tapasztalatai szerint, a képzésen résztvevő ügyfelek az órákon rendszeresen megjelentek, a hiányzásokat igazolták, illetve az oktatók által leadott anyagot pótolták. A résztvevők egymással való kapcsolata jó, együttműködés és segítőkészség volt jellemző. A modulzáró vizsgákat sikeresen teljesítették

Szakmai gyakorlat:2018. 07.12.-n kezdődött. 

Gyakorlati helyszínek:

- Tesco-Global Zrt. - Ózd Hipermarket:

- Ózdi Csapágybolt Kft.

2018.10.26-án lezajlott az eladó tanfolyam komplex záróvizsgája. A záróvizsgát minden tanuló sikeresen teljesítette.

Szociális gondozó és ápoló

Az oktatókkal folytatott folyamatos konzultáció, illetve a személyes óralátogatások tapasztalatai szerint, a képzésen résztvevő ügyfelek az órákon rendszeresen megjelentek, a hiányzásokat igazolták, illetve az oktatók által leadott anyagot pótolták. A résztvevők egymással való kapcsolata jó, együttműködés és segítőkészség volt jellemző. A modulzáró vizsgákat sikeresen teljesítették. Az elméleti oktatás november hónapban lezárult. 

Szakmai gyakorlat 2018.11.8-án kezdődött meg.

Gyakorlati helyszínek:

 • Hajléktalanellátás, szakmai vezetője Jene András

 • Szenvedélybeteg ellátás, szakmai vezetője Ramocsai Tiborné

 • Házi segítségnyújtás, szakmai vezetője Nagyné Tóth Krisztina

 • Szent István úti Idősek Otthona, intézetvezető ápoló Ráki Pálné

 • Szabolcs közi Idősek Otthona szakmai vezetője Paulerné Lipter Magdolna

 • Bulcsú úti Idősek Otthona, szakmai vezetője Elek Kinga

 • Idősek Klubja szakmai vezetője Fürjes Józsefné

A gyakorlati oktatás 2019.01.14-én ért véget.

A vizsgázó 10 főből mindenki sikeresen teljesítette a vizsgakövetelményeket. 2019.02.11-én lezajlott a gyakorlati és a szóbeli vizsga. A vizsgázó 10 főből mindenki sikeresen teljesítette a vizsgakövetelményeket.

Boltvezető OKJ tanfolyam

Az átalakult képzési ütemezésben mind a költségek oldaláról, mind pedig egyéb megfontolásból (elegendő idő, motiváltság, munkaerő-piaci tapasztalataink) lett rá lehetőség és főként igény, hogy az említett ELADÓ (34 341 01) OKJ-képzésre épülve, mintegy annak fejlesztett folytatásaként BOLTVEZETŐ (35 341 01) OKJ-képzést is beépítsünk a projektbe.

A boltvezető képzés kezdő időpontja 2019.02.18., a vizsga időpontja 2019.03.26. volt. 2019.03.26-án a tervezett komplex szakmai vizsga is sikeresen lezajlott. A résztvevő 12 főből mind a 12 fő eredményesen levizsgázott, és Boltvezető OKJ bizonyítványt is szerzett, a már meglévő eladó képesítése mellé.

OKJ képzéseket követő tréningek

Az OKJ-s képzést követően a következő tréningek valósultak meg: reintegráló képzés, álláskeresési technikák, munkavállalói kulcsképesség- fejlesztő- tréning. Mindkét tanulócsoport aktívan részt vett az OKJ képzéseket követő tréningeken.

 Munkáltatói fórum

Társaságunk két alkalommal valósított meg munkáltatói fórumot, a projekt kezdet szakaszában, illetve az elhelyezés szakaszában.

Munkáltatói fórum célja:

 • térségben lévő intézményi vezetők, munkáltatók megszólítása és tájékoztatása a projekt céljairól és tartalmáról

 • munkáltatóknak és vezetőknek a megkeresése, akik szakmai gyakorlati

 • lehetőséget biztosíthatnak az ügyfeleinknek a munkagyakorlat ideje alatt, illetve az elhelyezkedés szempontjából is érdekeltek lehetnek

 • projekt ideje alatt előfordulható problémák, nehézségek megvitatása, valamint ezek megoldási lehetőségeinek, megelőzésének megbeszélése

 • projekt eredmények megvitatása, elhelyezéssel kapcsolatos egyeztetések

 

Vállalt és megvalósult indikátorok

 

Indikátor neve

Vállalt teljesítés

Megvalósult teljesítés

Projektbe vontak száma

24

24

Foglalkoztatással egybekötött OKJ-s képzésen résztvevők száma

 

24

24

Képzést sikeresen elvégzendők száma

18

22

Foglalkoztatásban résztvevők száma

16

21

Projekt fizikai befejezését követő 180. napon foglalkoztatottak száma

12

nem releváns

 

GINOP514_Tesztírás (12).jpg

 

IMG_20180510_082935.jpg

 

20180716_081451.jpg

 

 

 

 

 

20190326_091807.jpg

 

20190326_091800.jpg

 

 

 

 

20180926_120104.jpg

 

received_370969773447875.jpeg

 

received_267853387260406.jpeg

 

20180911_093520.jpg

 

20180822_091250.jpg

 

20180802_092649.jpg

 

20190211_115206.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

EU logó.jpg

 

 

Vissza